Gå direkt till innehåll
Trendbrott i travintresset

Nyhet -

Trendbrott i travintresset

Svenska folkets intresse för trav ökar. I den senaste årsrapporten från Orvesto Konsument som genomförs av Kantar Sifo konstateras att 1 469 000 personer säger sig vara intresserade av trav. Det är en ökning på 6,6 procent från förra årets siffra på 1 378 000.

– Det är givetvis glädjande att se att kurvan för travintresse vänder uppåt. Travsporten har många utmaningar inför framtiden. Den komplexa världen med aktiva, hästägare och spelare behöver alla vara starka i sig. Men i grunden behöver det finnas ett intresse för travsporten i sig och därför är det så viktigt att den siffran fortsätter att öka även om det inte löser allt, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Kantar Sifo genomför regelbundna undersökningar bland svenska folket för att fånga trender inom en rad olika områden. Vad det gäller travintresset har siffran varit relativt stabil genom åren men med en svagt nedåtgående trend har ändå kunnat ses. Under 2023 vände dock den kurvan uppåt och det inom i princip alla åldersgrupper och över hela landet. Det är en signifikant ökning med nästan 100 000 fler intresserade än året före.

– Anledningen till uppgången beror troligtvis på många olika saker som samspelat på ett bra sätt vilket till viss del gör det svåranalyserat. Svensk Travsport, banorna och våra partners gör många små bra insatser hela tiden som uppenbarligen ger resultat. Dock är det här bara ett år och vi måste fortsätta vårt arbete för att fortsätta växa, säger Maria Croon.

Travintresset verkar öka i samtliga åldersgrupper vilket visar att intresset ökar brett och det inte är någon enskild insats som påverkar resultatet. I den yngre målgruppen är det en tydlig ökning men det också från låga nivåer.

– Att ha tillväxt med yngre intresserade är väldigt viktigt då de är framtidens aktiva, hästägare eller spelare. Därför är det särskilt glädjande att se hur de yngsta målgrupperna går uppåt. Det är som sagt ett positivt trendbrott som vi nu får förvalta för att se till att det inte bara blir ett hack i kurvan, säger Maria Croon.

2023 2022 Ökning
Totalt antal
intresserade*
1 469 000 1 378 000 6,6%

* svarande som säger sig vara Något, Ganska eller Mycket intresserade av travsport

Kön 2023 2022 Ökning
Män 872 000 830 000 5,1%
Kvinnor 597 000 548 000 8,9%

Ålder 2023 2022 Ökning
16-29 184 000 168 000 9,5 %
30-59 676 000 645 000 4,8 %
60-80 609 000 564 000 8,0 %

Källa: Orvesto Konsument 2023

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef 073-63 42 007
Maria Croon

Maria Croon

Presskontakt VD 08-475 26 00

Huvudorganisation för travsporten i Sverige

För Svensk Travsport står hästen i centrum. Som huvudorganisation för travsporten i Sverige har vi ansvar för att hästen ska behandlas väl med kärlek, respekt och kunskap.

Svensk Travsport utgör en sammanslutning av de 33 travsällskapen med totalisatortillstånd (speltillstånd), 40 av landets travklubbar och sju stycken basorganisationer (de aktivas organisationer).

Svensk Travsports huvudsakliga uppgift är att organisera, leda och utveckla landets travsport, samt fungera som ett serviceorgan för landets travsportsutövare, travsportsorganisationer och intresserade. För oss är det givet att göra det med hästen främst. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa och utveckla djurskyddet och säkerheten inom travet.