Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt avtal med staten klart

Ett ettårigt avtal mellan staten och trav- och galoppsporten har träffats den 10
december 2009. Avtalsperioden gäller från den 1 januari 2010 fram till den 31
december år 2010 med möjlighet till prolongering med 6 månader om båda parter är
överens.

Staten har ännu inte presenterat en proposition om en långsiktigt hållbar svensk
spelreglering, som beskrivs i spelutredningen (SOU 2008:124). På grund av rådande
osäkerhet om en framtida reglering av spelmarknaden har STC:s och SG:s styrelser
efter diskussioner med staten gjort en samlad bedömning och accepterat
oförändrade villkor för ett avtal på ett år.

För ytterligare information:
Patrik Sandin, ordförande STC, tel. 070 – 261 42 27
Hans Hansson, ordförande SG, tel. 070 – 370 16 11

Ämnen

Kontakter

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef 073-63 42 007
Maria Croon

Maria Croon

Presskontakt VD 08-475 26 00

Huvudorganisation för travsporten i Sverige

För Svensk Travsport står hästen i centrum. Som huvudorganisation för travsporten i Sverige har vi ansvar för att hästen ska behandlas väl med kärlek, respekt och kunskap.

Svensk Travsport utgör en sammanslutning av de 33 travsällskapen med totalisatortillstånd (speltillstånd), 40 av landets travklubbar och sju stycken basorganisationer (de aktivas organisationer).

Svensk Travsports huvudsakliga uppgift är att organisera, leda och utveckla landets travsport, samt fungera som ett serviceorgan för landets travsportsutövare, travsportsorganisationer och intresserade. För oss är det givet att göra det med hästen främst. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa och utveckla djurskyddet och säkerheten inom travet.