Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Travsporten och djurskyddet - film på www.travsport.se

Grunden i hela travsportens verksamhet är djurskyddet - till exempel är travets regler gällande djurhälsa hårdare än vad djurskyddslagen kräver. Därför välkomnar vi också den granskning av travsporten som programmet Kalla Fakta i TV4 presenterade under söndagen.
- Finns det felaktigheter som travsporten inte lyckats komma åt, så ska de upp till ytan, säger STC:s generalsekreterare Ulf Hörnberg.

Med anledning av Kalla Fakta i TV4 i söndags vill STC därför redovisa följande fakta kring svensk travsports djurskyddsarbete och drivningsregler:

Fakta kring drivningar
Svensk travsport har de hårdaste drivningsreglerna i världen. Vi är rankade etta i världen, och är en förebild för många andra länder som nu börjar tillämpa våra regler.

- Vi har de senaste åren dessutom skärpt våra regler för drivning och 99 procent av kuskarna sköter det här utmärkt. Man kan säga att på 100 000 körningar per år dömer vi ut 1 000 bestraffningar, alltså ungefär en bestraffning på 10 lopp, avseende drivning med körspö, säger Ulf Hörnberg.

Under de senaste tio åren har travsporten haft tio fall av drivningar som polisanmälts och av dessa har två slutat med fällande dom i civil domstol. Påföljderna har varit böter. Reglementet fungerar - de allra flesta sköter sig bra, men tyvärr finns ett fåtal återfallsförbrytare och vi kommer därför fortsätta se över våra regler och straffpåföljder.

Vad säger reglerna
Reglerna säger bland annat att drivning alltid skall vara vårdad och inte utsätta hästen för onormal press. Körspö får fram till 400 meterföre mål användas till korrigering och lätt maning. Därefter är det - förutom för korrigering - tillåtet att använda körspöet ett fåtal enstaka gånger för lätt drivning.

I programmet Kalla Fakta påstås att många hästar plågas att tävla med magsår, lungblödningar och skadade munnar.

- Det stämmer inte! Hästar med sådana allvarliga sjukdomar klarar inte att ta sig runt banan, Det är mycket få hästar som drabbas med det som vi avser med magsår. Det är uteslutet att hästar med magsår kan tävla. De slemhinneförändringar som finns i hästars magar beror ofta på normala parasitangrepp (styngfluga). Det kan också bero på utfodring . Vi vet att hästar som får tillräckligt med grovfoder fördelat under dygnets alla timmar utvecklar i betydligt mindre grad magsår än andra hästar, säger STC:s överveterinär Peter Forssberg.

Avseende hästars munnar skall alla bett och all annan övrig utrustning godkänns av Jordbruksverkets banveterinärer innan de får användas i tävling. Upptäcker banveterinärer utrustningsskador från t ex bett är det deras ansvar att anmäla detta till oss. Skador i munnen är mycket dåligt undersökt och ATG-kliniker, Travskolan i Wången och SLU har precis startat ett arbete för att undersöka den här frågan.

Lungblödning är mycket ovanligt bland hästar. Banveterinärer skall rapportera när de misstänker fel på hästarna och skall beordra veterinärundersökning. En häst som lidit av lungblödning måste friskförklaras innan den får tävla igen. Det kan förekomma blod i hästens andningsvägar av andra skäl: Vid ansträngning uppstår naturliga ytliga blödningar som självläker.

http://www.travsport.se/ finns en video där STC och Stig H Johansson diskuterar programmet Kalla Fakta.

För mer information kontakta STC:

Generalsekreterare Ulf Hörnberg tel. 070 - 527 22 39

Överveterinär Peter Forssberg tel. 08 - 627 22 87

Informationschef Mats Fransson tel. 070 - 554 66 62

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tomas Fyhr

Tomas Fyhr

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef 073-63 42 007
Maria Croon

Maria Croon

Presskontakt VD 08-475 26 00

Huvudorganisation för travsporten i Sverige

För Svensk Travsport står hästen i centrum. Som huvudorganisation för travsporten i Sverige har vi ansvar för att hästen ska behandlas väl med kärlek, respekt och kunskap.

Svensk Travsport utgör en sammanslutning av de 33 travsällskapen med totalisatortillstånd (speltillstånd), 40 av landets travklubbar och sju stycken basorganisationer (de aktivas organisationer).

Svensk Travsports huvudsakliga uppgift är att organisera, leda och utveckla landets travsport, samt fungera som ett serviceorgan för landets travsportsutövare, travsportsorganisationer och intresserade. För oss är det givet att göra det med hästen främst. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa och utveckla djurskyddet och säkerheten inom travet.